Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati ispitnog roka od 10. 9. 2021. (doc. L. Boljat)

Pismeni ispit održan 10. rujna 2021. uspješno su položili:

Mirjam Barada

Dominik Lamešić

Luka Abaz

Adriana Čorba

Matea Čirjak

Natalija Piškorić

Patrik Pucko.

Mogućnost uvida u rad i upis ocjene u utorak 14. rujna 2021. u 8.30 sati u kabinetu Katedre.