Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
IX. simpozij
Simpoziji

IX. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Dokaz o ništavosti ženidbe

Potoci (Mostar), 9. – 10. listopada 2015.


Dokaz i ženidbeni postupak. Quid est veritas? (mr. A. Rako, Split)

Onus probandi u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. M. Petrak, Zagreb)

Indicije, dokazi i dokazivanje u rimsko-kanonskom postupku (dr. I. Milotić, Zagreb)

Sudsko ispitivanje (mr. N. Menalo, Mostar)

Izjave stranaka i priznanje činjenica (dr. Z. Ilić - mr. M. Živković, Đakovo)

Dokazivanje ispravama i predmeti uviđaja (dr. I. Ivanković Radak - mr. Á. Tóth, Subotica)

Dokaz po svjedocima (dr. B. Horvat - dr. I. Sesar, Sarajevo)

Psihološka procjenjivanja na sudskom ispitivanju (dr. I. Štengl, Zagreb)

Stručnjaci i stručna mišljenja: specifično dokazno sredstvo (dr. S. Zec, Rijeka)

Presumpcije u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. T. Karlović, Zagreb)

Dokazna snaga elektroničnih sredstava komunikacije (dr. A. Saje, Ljubljana)

Dinamike i pozornosti u pronalaženju i prikupljanju dokaza (dr. L. Boljat - dr. J. Šalković, Zagreb)

Stjecanje »moralne sigurnosti« u savjesti suca ex actis et probatis (dr. K. Ćavar, Zadar)

Novi i važni dokazi ili razlozi za novo ispitivanje parnice (dr. A. Quirós Fons, Rim)