Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati ispita od 28. lipnja 2017. godine
Novosti
Ponedjeljak, 03 srpnja 2017 10:11

Uspješno su položili:

Marko Bakran
Ante Bilaver
Tomislav Bišćan
Tomislav Bišćan
Ivan Braovac
Mladen Cikač
Marija Čukulic
Leopold Ćurčić
Miro Denac
Ana Dikonić
Dubravka Ferenčić
Andro Tomislav Gluščić
Ivana Husnjak
Ivana Idžanović
Matija Jagar
Barbara Jurišić
br. Daniel Katačić
Ivan Koretić
Mia Kostanjčar
Dijana Lončarek
Jelena Ljoljić
Zorica Mandić
Petar Marincl
Matej Markić
Matej Milas
Ružica Nedić
Gabrijel Orečić
Mateja Pintarić
Robert Pejičić
Marko Taborsky
Kristijan Tušek
Petra Videc
Ivan Vladić
Matija Vragović
s. Zrinka Vuković

Na dodatno pitanje pozivaju se:

Berislav Boljfetić
Mario Kralj
Kristijan Perić
Patrick Ružman
Slavomir Travica
Andrijana Vekić

Mogućnost uvida u rad, dodatno pitanje i upis ocjena u utorak, 4. srpnja 2017. godine u 8.30 sati (kabinet Katedre).