Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Rezultati ispitnog roka od 10. 9. 2021. (prof. J. Šalković)
Novosti
Petak, 10 rujna 2021 15:14

Mogućnost uvida u rad i upis ocjene u utorak 14. rujna 2021. u 8.15 sati (kabinet Katedre).