Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke, itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije. 1.1. Tradicija kanonskopravne izobrazbe i znanosti na... više
Literatura
I. Filozofsko-teološki studij

OBAVEZNI KOLEGIJI

TKP01 - I. i III. KNJIGA ZAKONIKA - Opće odredbe i naučiteljska služba Crkve
(godina studija: IV. – 2~3 - 0~0)

1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, GK, Zagreb 1996.
2. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, GK, Zagreb 1996.
3. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.), br. 2-3 (Zbornik radova TPT)
4. V. B. NUIĆ, Opće pravo Katoličke crkve, Zagreb 1985.
5. M. BERLJAK, Novi crkveni zakonik - Kodeks kanonskoga prava Ivana Pavla II. - Nastajanje-proglašenje-stupanje na snagu-sadržaj, u: BS, LIII (1983.), br. 2-3, str. 165-182.
6. J. BRKAN, Opće odredbe Zakonika kanonskoga prava, Makarska 1997.
7. N. ŠKALABRIN, Uvod u kanonsko pravo, Đakovo 1994.
8. R. NORBERT, Das Recht der katholischen Kirche, Herder, Freiburg – Basel – Wien, 1984.
9. The Code of Canon Law. A text and Commentary, New York – Mahwah 1985.
10. Il diritto nel mistero della Chiesa, I., II., Roma 1986., 1992.

TKP02 - II. KNJIGA ZAKONIKA - Božji narod
(godina studija: IV. – 0~0 - 3~3)

1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb 1996.
2. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, Zagreb 1996.
3. Apostolska konstitucija o Rimskoj kuriji Dobri Pastir 1988., u: Zakonik kanonskoga prava s izvorima, GK, Zagreb 1996., str. 873-967.
4. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.), br. 2-3 (Zbornik radova TPT)
5. V. B. NUIĆ, Opće pravo Katoličke crkve, Zagreb 1985.
6. Handbuch des katholischen Kirchenrechts (LISTL-MÜLLER-SCHMITZ), Regensburg 1983.
7. R. NORBERT, Das Recht der katholischen Kirche, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1984.
8. The Code of Canon Law. A Text and Commentary, New York – Mahwah 1985.
9. Il diritto nel mistero della Chiesa, II., Roma 1990.

TKP03 - IV. KNJIGA ZAKONIKA - Posvetiteljska služba Crkve
(godina studija: V. – 3~4 - 0~0)

1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb 1996.
2. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, Zagreb 1996.
3. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.), br. 2-3 (Zbornik radova TPT)
4. N. ŠKALABRIN, Ženidba. Pravno-pastoralni priručnik, Đakovo 1995.
5. V. J. POSPISHIL, Eastern Catholic Marriage Law, New York 1991.
6. M. BERLJAK, Kanonski oblik ženidbe. Povijesni razvoj - Zakonik kanonskoga prava-1983., Zagreb 1999.
7. M. BERLJAK, Sakramenti ozdravljenja. Pokora i bolesničko pomazanje, Zagreb 2004.
7. M. BERLJAK, Bolesničko pomazanje prema novom crkvenom Zakoniku, u: BS, LIII (1983.), br. 4, str. 298-303.
8. M. BERLJAK, Sakrament krštenja prema novom crkvenom Zakoniku, u: Kateheza, IV. (1983.), br. 4, str. 39-48.
9. M. BERLJAK, Sakrament pokore ili pomirenja prema novom crkvenom Zakoniku, u: OŽ, XXXIX (1984.), br. 2, str. 155-169.
10. M. BERLJAK, Mješovita ženidba prema novom crkvenom Zakoniku, u: Kateheza, IV. (1983.), br. 1, str. 33-39.
11. M. BERLJAK, Razrješenje ženidbe pavlovskom povlasticom, u: BS, LXIV (1994.), br. 1-4, str. 346-353.

TKP04 - V., VI. i VII. KNJIGA ZAKONIKA - Vremenita crkvena dobra, kaznene mjere u Crkvi, postupci
(godina studija: V. – 0~0 - 3~3)

1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb 1996.
2. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, Zagreb 1996.
3. Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima/1998, u: Službene vijesti Hrvatske biskupske konferencije, br. 3 (10), Zagreb 1998., str. 3-12.
4. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV(1984.), br. 2-3 (Zbornik radova TPT)
5. V. B. NUIĆ, Opće pravo Katoličke crkve, Zagreb 1985.
6. N. ŠKALABRIN, Postupci, Đakovo 2000.
7. N. ŠKALABRIN, Kaznene mjere u Crkvi, Đakovo 2004.

IZBORNI KOLEGIJI

TKP05 - FILOZOFIJA PRAVA
(godina studija: IV. 1~2 - 0~0)

1. P. BARIŠIĆ, Suvremena filozofija prava i pojam običajnosti, u: Filozofska istraživanja, br. 19, str. 1137-1148, Zagreb 1986.
2. G. DEL VECCHIO, Lezioni di filosofia del diritto, Roma 1936.
3. F. D’AGOSTINO, Filozofia del diritto, Torino 1996.
4. F. D’AGOSTINO, Il diritto come problema teologico, Torino 1997.
5. V. MILIČIĆ, Opća teorija prava i države, I., Zagreb 1996.
6. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, Stuttgart 1973.
7. N. ŠKALABRIN, Uvod u kanonsko pravo, Đakovo 1994.

TKP06 - ZAKONIK KANONA ISTOČNIH CRKAVA
(godina studija: V. 0~0 - 2~2)

1. Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, Zagreb 1996.
2. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb 1996.
3. V. J. POSPISHIL, Eastern Catholic Church Law, New York 1996.

TKP07 - UGOVORI IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE

(godina studija: IV. 1~2 - 0~0)

1. HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske (J. Bozanić – N. Eterović), Zagreb 2001.
2. M. BERLJAK, Zakonodavstvo o Vojnom ordinarijatu u Hrvatskoj, u: BS, LXIX(1999.), str. 519-533.
3. N. ŠKALABRIN, Pravni odnos između Crkve i političke zajednice, u: Pravni vjesnik, Osijek 13 (1997.), str.5-26.
4. Enchridion dei concordati (a cura di Erminio Lora), Bologna 2003.
5. G. DALLA TORRE, La citta sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunita politica, Roma 1996.

II. Studiji religiozne pedagogije i katehetike

OBAVEZNI KOLEGIJI

KKP01 – I.–III. KNJIGA ZAKONIKA
(godina studija: IV. 3~4 - 0~0)

1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb 1996.
2. N. ŠKALABRIN, Uvod u kanonsko pravo, Đakovo 1994.
3. J. BRKAN, Opće odredbe Zakonika kanonskoga prava, Makarska 1997.
4. N. ŠKALABRIN, Božji narod (skripta), Đakovo 1995.
5. Katekizam Katoličke crkve, Zagreb 1994.
6. Novi Zakonik Crkve, u: BS, LIV (1984.) br. 2-3.

KKP02 – IV.–VII. KNJIGA ZAKONIKA
(godina studija: IV. 0~0 - 2~2)

1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb 1996.
2. N. ŠKALABRIN, Ženidba. Pravno-pastoralni priručnik, Đakovo 1995.
3. M. BERLJAK, Sakramenti ozdravljenja, Zagreb 2004.
4. N. ŠKALABRIN, Kaznene mjere u Crkvi, Đakovo 2004.
5. Katekizam Katoličke crkve, Zagreb 1994.
6. N. ŠKALABRIN, Postupci, Đakovo 2000.

KKP03 – CRKVENA ADMINISTRACIJA
(godina studija: IV. 1~1 - 0~0)

1. Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Zagreb 1996.
2. HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Pravilnik o crkvenim maticama i drugim uredskim knjigama, Zagreb 1994.
3. M. ŠETKA, Vođenje župnog ureda, Makarska 1968.
4. S. VUČEMILO, Formulari ženidbenog prava, Split 1972.