Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati izvanrednog ispitnog roka 11. 5. 2021. (prof. J. Šalković)

Svi studenti koji su pristupili pisanom ispitu 11. svibnja 2021. godine uspješno su položili ispit.

Svi studenti koji su pristupili kolokviju 11. svibnja 2021. godine uspješno su položili kolokvij.

Mogućnost uvida u rad: srijeda, 12. svibnja 2021. u 10.00 sati u kabinetu Katedre kanonskoga prava.