Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati kolokvija od 21. veljače 2020. godine

Kolokvij su uspješno položile:

Elizabeta Grgić
Mihaela Kenđel
Lucija Makar
Ivana Mrdeža
Matea Petrović
Katarina Rašić
Katarina Rupić
Tena Vlahović

Mogućnost uvida u rad za vrijeme konzultacija.