Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati provjere znanja iz kolegija Administrativno pravo Crkve od 23. siječnja 2019.

Svi studenti koji su pristupili provjeri znanja iz kolegija Administrativno pravo Crkve u srijedu, 23. siječnja 2019. godine, uspješno su položili.