Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati ispitnog roka za apsolvente od 12. prosinca 2018. godine

Uspješno je položila:

Brigita Gojak.

Mogućnost uvida u rad i upis ocjene u srijedu, 19. prosinca 2018. godine u 10 sati (kabinet Katedre).