Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati kolokvija od 6. prosinca 2017. godine

Svi studenti koji su pristupili kolokviju u srijedu, 6. prosinca 2017. godine, uspješno su položili kolokvij.

Mogućnost uvida u rad u srijedu, 20. prosinca 2017. godine u 10 sati (kabinet Katedre).