Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati kolokvija iz kolegija II. knjiga Zakonika od 26. svibnja 2015.

Svi studenti uspješno su položili kolokvij.

Mogućnost uvida u rad u srijedu, 27. svibnja 2015. u 10,00 sati.