Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati kolokvija I.-III. knjiga Zakonika

Svi studenti koji su pristupili na kolokvij 23. prosinca 2014. uspješno su položili.

Mogućnost uvida u rad, srijeda, 7. siječnja 2015., u 10.00 sati.