Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati ispitnog roka 30. 8. 2021. (doc. Lucija Boljat)

Pismeni ispit održan 30. kolovoza 2021. uspješno su položili:

Krešimir Babić

Marija Berisha

Valerija Burić

Ivan Crnogorac

Denis Fudurić

Tijana Gadža

Ivana Kober

Ivan Majić

Filip Sedlar.

Na dodatno pitanje poziva se: Leon Markanjević.

Mogućnost uvida u rad i dodatno odgovaranje u srijedu 1. rujna 2021. u 9,00 sati u kabinetu Katedre.