Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Rezultati ispita održanog 8. veljače 2021. kod doc. L. Boljat

Pismeni ispit održan 8. veljače 2021. uspješno su položili:

Monika Nađ

Luka Ratković

Marin Golubović

Dominik Blažun

Kristijan Jendrašic.

Mogućnost uvida u ispit srijeda 10. veljače 2021. u 9.00 sati u kabinetu Katedre.