Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Obavijest o načinu održavanja ispita 8. veljače 2021. (doc. L. Boljat)

Poštovani studenti,

na dan ispitnog roka 8. veljače 2021. godine molim da se držimo sljedećeg rasporeda:

- 9.00 sati: kolegij I. i III. knjiga ZakonikaV., VI. i VII. knjiga Zakonika; Pravno-pedagoški propisi - kontaktno na Fakultetu (pismeni ispit);

- 10.00 sati: svi oni koji odgovaraju samo dio materije (kolokvij) iz kolegija Kanonsko pravo (VI.-VII. knjiga Zakonika); I. i III. knjiga Zakonika - kontaktno na Fakultetu (usmeno) ili online (Teams) (usmeno);

- 11.00 sati: kolegij Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske - kontaktno na Fakultetu (usmeno) ili online (Teams) (usmeno).

S poštovanjem,

Lucija Boljat