Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Obavijest o načinu održavanja ispita 8. veljače 2021. (prof. J. Šalković)

Poštovani studenti,

na dan ispitnog roka 8. veljače 2021. godine molim da se držimo sljedećeg rasporeda:

- 8.00 sati: kolegij Kanonsko pravo – IRZ (I.-III. knjiga Zakonika): kontaktno na Fakultetu (usmeno) ili online (Teams) (usmeno);

- 9.00 sati: kolegij Administrativno pravo CrkveII. knjiga ZakonikaIV. knjiga Zakonika: kontaktno na Fakultetu (pismeni ispit);

- 10.00 sati: kolegij Administrativno pravoII. knjiga ZakonikaIV. knjiga Zakonika: kontaktno na Fakultetu (usmeno) ili online (Teams) (usmeno).

S poštovanjem,

Josip Šalković