Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Seminari

Voditelj
Naziv seminara
Seminar I.
Seminar II.
Broj sati
ECTS
Broj sati
ECTS
Vrijeme i mjesto
M. Berljak
Hrvatsko kanonsko-pravno nazivlje
1
2
1
2
Četvrtak, 12:15 - 13:00,
seminar 3
J. Šalković/
L. Boljat
Ništavost ženidbe
1
2
1
2
Utorak, 17:30-18:30,
seminar 2