Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

X. simpozij

X. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Parnice za proglašenje ništavosti ženidbe. Očekivanja i izazovi reforme postupka

POREČ, 7. – 8. listopada 2016.

 

Poticaji, temeljni kriteriji i »duh« reforme kanonskog postupka (mr. sc. I. Rak, Varaždin)

Dijecezanski biskup pred usko sudskim i pastoralnim očekivanjima reforme kanonskog postupka (dr. sc. I. Ivanković Radak – mr. sc. A. Toth, Subotica)

Uvođenje parnice za proglašenje ništavosti ženidbe (dr. sc. T. Đukez, Đakovo)

Novine u određivanju mjerodavnosti sudišta u parnicama o ništavosti ženidbe (mr. sc. L. Paljević, Krk)

Pokretanje i istraživanje parnice u redovitom postupku (mr. sc. N. Menalo, Mostar)

Testis unus testis nullus u rimsko-kanonskom i kanonskom postupku (dr. sc. I. Milotić, Zagreb)

Presuda, njezino pobijanje i izvršenje u redovitom postupku (dr. sc. V. Papež, Ljubljana)

Pretpostavke, okolnosti i elementi za pokretanje kraćeg postupka pred biskupom (dr. sc. A. Saje, Ljubljana)

Odvijanje kraćeg postupka pred biskupom (dr. sc. S. Zec, Krk)

Suffraganeus antiquior kao mjerodavni sudac (kan. 1687, § 3) (dr. sc. M. Petrak, Zagreb)

Sudski troškovi i besplatna pravna zaštita – pokazatelj blizine između sudske vlasti i vjernika (mr. sc. E. Svažić, Rijeka)

Obustava parnice i prijelaz u postupak oprosta od tvrde a neizvršene ženidbe. Neki naglasci s tečaja o novom ženidbenom postupku i o proceduri »super rato« (Rimska rota, 7.-12. III. 2016.) (mr. sc. A. Rako, Split)