Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

V. simpozij

V. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi

ZADAR, 21. – 22. listopada 2011.

 

Sud u Svetom pismu i u promišljanju crkvenih otaca (dr. D. Tukara, Đakovo)

Forum i Tribunal u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. M. Petrak, Zagreb)

Stupnjevi i vrste sudova prema ZKP-1983. i uputi Dignitas connubii (mr. I. Ivanković Radak, Subotica)

Teritorijalni sudovi i parnice ništavosti ženidbe (mr. J. Vranjić, Zagreb)

Sudovi Apostolske Stolice i parnice ništavosti ženidbe (dr. S. Zec, Rijeka)

Personalni sudovi (mr. E. Nagy, Rim)

Koordinacija, suradnja i podređenost crkvenih sudova (mr. L. Babić, Zagreb)

Crkveni sud i (nad)biskupijska tijela: autonomija i povezanost (mr. I. Kovač Mostar)

Pravilnik suda u kanonskoj znanosti i sudskoj praksi (dr. J. Šalković, Zagreb)

Interakcija crkvenog suda i državnih institucija (I. Milotić, dipl. iur., Zagreb)

Okrugli stol na temu: Crkveni sudovi u hrvatskim okolnostima: aktualnosti – izazovi - perspektive (dr. I. Ćubelić, Split; mr. Z. Katuša, Zadar; mr. I. Kovač, Mostar; mr. M. Tomić, Sarajevo; dr. R. Radišić, Zagreb; mr. E. Svažić, Rijeka; dr. N. Škalabrin, Đakovo)