Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

I. simpozij

I. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere

ĐAKOVO, 16. studenoga 2007.

 

Zašto kanonsko pravo u Crkvi (Josip Šalković, Zagreb)

Predstavljanje objavljenih hrvatskih prijevoda Zakonika (Stjepan Razum, Zagreb)

Franjo Herman: život i djelo (Valerija Macan, Zagreb)

Hermanov hrvatski prijevod Kodeksa kanonskog prava (Matija Berljak, Zagreb)

Utrumque ius i suvremeni pravni sustavi (Marko Petrak, Zagreb)

Načela i bitne razlike Zakonika iz 1917. i 1983. (Miron Sikirić, Sarajevo)

Laici u Zakonicima iz 1917. i 1983. (Klara Ćavar, Sarajevo)

Neke razlike glede ustanova posvećenoga života i družba apostolskoga života u Zakonicima iz 1917. i 1983. (Jure Brkan, Split)

Ekumenizam u Zakonicima Katoličke Crkve iz 1917., 1983. i 1990. godine (Tomo Vukšić, Mostar)

Brak u vjerskom obliku, s učincima građanskog braka (Branka Rešetar, Osijek)

Osobe nesposobne za sklapanje ženidbe (kan. 1095, br. 1-3) (Slavko Zec, Rijeka)

Razrješenje nesakramentalnih ženidaba u prilog vjere (Nikola Škalabrin, Đakovo)