Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

VIII. simpozij

VIII. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Zakon u životu partikularne Crkve

TROGIR – ČIOVO, 9. – 10. listopada 2014.

 

Kategorije opće i partikularno u ekleziologiji II. vatikanskog koncila i kanonističkom govoru (dr. B. Horvat, Sarajevo)

Partikularna Crkva: teološko-pravni elementi (dr. I. Ivanković Radak, mr. T. Árpád, Subotica)

Utjecaj rimskog i germanskog prava na razvoj partikularne Crkve i prava (dr. I. Milotić, Zagreb)

Razvoj partikularnog liturgijskog prava u latinskoj Crkvi s posebnim osvrtom na biskupije u Hrvatskoj (dr. M. Petrak, Zagreb)

Pozicija partikularnog prava nakon kodifikacije (dr. I. Sesar, Sarajevo)

Model partikularnog prava istočnih katoličkih Crkava (mr. O. Barščevski, Zagreb)

Međunarodni ugovori kao izvor partikularnog prava (mr. I. Kovač, Rim)

Normativna aktivnost biskupskih konferencija i krajevnih sabora (dr. A. Saje, Ljubljana)

Situacija partikularnog prava u Crkvi u Hrvatskoj (dr. I. Ćubelić, Split)

Zakonodavna aktivnost dijecezanskog biskupa (dr. K. Ćavar, Ancona)

Statuti i pravilnici kanonskih struktura suodgovornosti na biskupijskoj razini (dr. S. Zec, Rijeka)

Biskupijska sinoda - vrhunac zakonodavne aktivnosti partikularne Crkve (dr. Z. Ilić, mr. M. Živković, Đakovo)

Normativna konfiguracija i funkcionalnost biskupijske kurije (mr. M. Vidović, Split)

Pravni okvir sudjelovanja i suodgovornosti na župnoj razini (mr. L. Boljat, dr. J. Šalković, Zagreb)