Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

XIII. simpozij

XIII. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava

MALINSKA, 11. – 12. listopada 2019.

 

Zaštita djece i maloljetnika u rimskoj i kanonskoj pravnoj tradiciji (prof. dr. sc. Marko Petrak, Zagreb)

Temeljna prava i obveze maloljetnika u važećem Zakoniku (dr. sc. Dijana Mihalj, Split)

Papinski dokumenti o zaštiti maloljetnika od spolnog zlostavljanja (2001. – 2019.) (doc. dr. sc. Andrej Saje, Ljubljana)

Kažnjivo djelo klerika protiv šeste Božje zapovijedi počinjeno s osobom mlađom od 18 godina (mr. sc. Ivan Rak, Varaždin)

Kažnjivo djelo stjecanja ili posjedovanja ili raspačavanja pornografskih slika maloljetnika mlađih od 14 godina od strane klerika (mr. sc. Gregor Rogelj, Rim)

Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u zakonodavstvu RH (prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Zagreb)

Strukturalne i personalne pretpostavke za provedbu »Normae de gravioribus delictis« iz 2010. (doc. dr. sc. Lucija Boljat, Zagreb; dr. sc. Ivica Ivanković Radak, Subotica)

Notitia criminis, prethodna istraga i prijava spolnog zlostavljanja Kongregaciji za nauk vjere (mr. sc. Emil Svažić, Rijeka)

Procesuiranje spolnog zlostavljanja u kaznenom sudskom postupku (prof. dr. sc. Slavko Zec, Rijeka)

Rješavanje slučaja spolnog zlostavljanja izvansudskom odlukom (mr. sc. Ilija Dogan, Đakovo)

Kanonski kazneni postupak i suradnja s državnim vlastima (doc. dr. sc. Marija Pleić; doc. dr. sc. Ivan Vukušić, Split)


OKRUGLI STOL: »Odabrana pitanja iz sudske prakse o zaštiti maloljetnika u Crkvi«

(Ne)opravdanost zastare za kaznena djela spolnog zlostavljanja maloljetnika (dr. sc. Šimo Ivelj, Sarajevo)

Predmnjeva nedužnosti i granice određivanja mjera opreza osumnjičenom kleriku (mr. sc. Josip Horvat, Zagreb)

»Papinska tajna« i očekivanja javnosti u suđenju kleriku zbog spolnog zlostavljanja (mr. sc. Sebastijan Valentan, Maribor)

Duhovno-psihološka pomoć žrtvi seksualnog zlostavljanja tijekom procesa suđenja (doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, Đakovo)

Profil seksualnog zlostavljača u mišljenju vještaka: pomoć na putu ozdravljenja (prof. dr. sc. Ivan Štengl, Zagreb)

Procesni modaliteti nadoknade štete prouzročene spolnim zlostavljanjem maloljetnika (prof. dr. sc. Josip Šalković, Zagreb)