Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

XII. simpozij

XII. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Personalne pretpostavke za novi kanonski ženidbeni postupak

OTOČEC (SLOVENIJA), 12. – 13. listopada 2018.

 

Kriteriji reforme postopka ugotavljanja ničnosti zakona, personalne predpostavke (Kriteriji reforme ženidbenog postupka i personalne pretpostavke) (mr. sc. Gregor Rogelj, Rim)

Nemo iudex sine actore u rimskom i kanonskom pravu (dr. sc. Marko Petrak, Zagreb)

Zakonci, aktivni in pasivni protagonisti postopka (Ženidbeni drugovi – aktivni i pasivni protagonisti postupka) (mr. sc. Sebastijan Valentan, Rim)

Zastupnici u sporovima i odvjetnici (dr. sc. Klara Ćavar, Ancona)

Sodni uslužbenci na splošno (DC, 33-37) (Službenici pravde općenito (DC, čl. 33-37) (dr. sc. Viktor Papež, Ljubljana)

Kvalitete suca za »ius-dicere« u rimskom i kanonskom procesnom pravu (dr. sc. Ivan Milotić, Zagreb)

Sudski vikar i pridodani sudski vikar (dr. sc. Slavko Zec, Rijeka)

Figure suca u parnici proglašenja ništavosti ženidbe (dr. sc. Želimir Žuljević, Požega; mr. sc. Luka Paljević, Krk)

Laici u vršenju sudske vlasti. Osvrt na Uputu o studijima kanonskoga prava u svjetlu reforme ženidbenog postupka (dr. sc. Lucija Boljat; dr. sc. Josip Šalković, Zagreb)

Promicatelj pravde i javno dobro (dr. sc. Tomislav Đukez, Đakovo)

Branitelj veze i sentīre cŭm Ecclĕsīa (mr. sc. Olja Barščevski, Zagreb)

Voditelj sudske kancelarije i bilježnik (mr. sc. Ante Rako; mr. sc. Lucija Silić, Split)


OKRUGLI STOL: Implementacija novog kanonskog ženidbenog postupka u djelovanju crkvenog suda (dr. sc. Andrej Saje, Ljubljana; mr. sc. Ivan Rak, Zagreb; mr. sc. Nikola Menalo, Mostar; dr. sc. Ivica Ivanković Radak, Subotica)