Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

III. simpozij

III. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ CRKVENIH PRAVNIKA

Posebni sudski postupci i postupanja

LOVRAN, 26. - 27. listopada 2009.

 

Postupak proglašenja ništavosti ženidbe na temelju isprave (mr. Olja Barščevski, Zagreb)

Parnice rastave ženidbenih drugova (mr. Emil Svažić, Rijeka)

Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe (dr. Nikola Škalabrin, Đakovo)

Postupak u pretpostavljenoj smrti ženidbenog druga (dr. Klara Ćavar, Sarajevo)

Postupanje kod mješovite ženidbe (mr. Ivica Ivanković Radak, Rim)

Ukrepljenje ženidbe (mr. Mate Uzinić, Split)

Načini izbjegavanja suđenja u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. Marko Petrak, Zagreb)

Gubitak kleričkoga staleža (kan. 290, br. 1-2) (dr. Jure Brkan, Split)

Gubitak kleričkoga staleža otpisom Apostolske Stolice (kan. 290, br. 3) (dr. Slavko Zec, Rijeka)

Prethodna istraga u kaznenom postupku (dr. Josip Šalković, Zagreb)

Otpuštanje članova iz redovničke ustanove (dr. Bernarda Horvat, Rim)

Nove odredbe za postupke proglašavanja svetaca (dr. Ratko Radišić, Zagreb)